Hvorfor skriver netop jeg om stress

Kan man rådgive om ledelse, hvis man ikke selv er/har været leder og har en vis erfaring fra arbejdsmarkedet? Og i forlængelse heraf
an man fortælle og rådgive om stress, hvis man ikke selv har haft det tæt inde på livet.

Jeg kan stå inde for, at jeg har erfaring med begge områder, og det er disse erfaringer, der lægger bag mine indlæg og mine foredrag.

Jeg har siden slutningen af 00-erne kæmpet med at kombinere et fuldtidsjob med en galoperende stresslidelse. Hen over årene, har jeg haft en del korte og laange sygemeldinger begrundet i stress.

Hver eneste sygemelding har afført en række kontakter med både det offentlige arbejdsmarkedssystem/sygedagpengesystem og de private behandlere, der forsøger at hjælpe mig og andre på fode igen.

Det er der kommet mange gode og dårlige oplevelser og ikke mindst læring ud af.

Disse vil jeg gerne dele ud af – måske du kan bruge nogle og undgå andre 🙂